Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law (Dec 2021)

Llengua estàndard i dialectes del català: aprendre dels altres. Recensió de: Boix-Fuster, Emili; Perea, Maria-Pilar (eds.). (2020). "Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc". Barcelona: Universitat de Barcelona, Col·lecció Lingüística Catalana, 19

  • Miquel Nicolás Amorós

DOI
https://doi.org/10.2436/rld.i76.2021.3746
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 76
pp. 365 – 367

Abstract

Read online

Recensió de: Boix-Fuster, Emili; Perea, Maria-Pilar (eds.). (2020). Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc. Barcelona: Universitat de Barcelona, Col·lecció Lingüística Catalana, 19, 167 pàgines. ISBN: 978-84-9168-407-7.

Keywords