Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions (Nov 2009)

Izvori o riječkim povijesnim novinama 1813. - 1918.

  • Lea Lazzarich

DOI
https://doi.org/10.15291/libellarium.v2i1.141
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 1
pp. 65 – 79

Abstract

Read online

Nedostatak cjelovitog pregleda riječkih povijesnih novina u razdoblju od početaka novinskog tiska u Rijeci 1813. do 1918. godine prouzročio je brojne probleme u istraživanju riječke povijesti, i to kako pojedinih događaja tako i općih okolnosti. Takvo je stanje rezultiralo potrebom komparativnog analiziranja raspoloživih izvora o riječkim povijesnim novinama i, slijedom toga, izrade sustavnog pregleda svih objavljenih naslova u navedenom razdoblju. Tijekom stvaranja takvog pregleda izvori (pod tim se pojmom ovdje podrazumijevaju radovi, ponajprije bibliografije, koji se bave riječkim povijesnim novinama) su sustavno i komparativno analizirani te su provjereni podaci o svakom naslovu, ali i sami naslovi koji nisu transparentno navedeni u svim izvorima, s ciljem stvaranja popisa novina prema definiciji i obilježjima. Time je osigurana platforma za daljnji rad i riješen barem dio nedoumica u istraživanju riječkih povijesnih novina. Doprinos istraživanja su novi, dopunjeni i često izmijenjeni podaci o naslovu, impresumu ili periodičnosti pojedinih novina (uz napomenu da se periodičnost nerijetko mijenjala tijekom godina), koji su od ključne važnosti kako u knjižničarskom tako i u povijesnoistraživačkom smislu. Ne prejudicira se da je istraživanje konačno i zatvoreno, već se naglašava nužnost daljnjeg propitivanja podataka o pojedinim povijesnim novinama, uzimajući pritom u obzir činjenicu da je posljednje sustavno istraživanje provođeno prije pedesetak godina.

Keywords