Докса (May 2010)

Ідея інтенційності актів свідомості у філософії Степана Олексюка

  • С. Іваник

DOI
https://doi.org/10.18524/2410-2601.2009.14.203072
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 14
pp. 288 – 297

Abstract

Read online

.