Przegląd Spawalnictwa (Oct 2015)

Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę przetopień wykonanych wiązką lasera w stopie aluminium

  • Arkadiusz Krajewski,
  • Michał Hudycz,
  • Jarosław Grześ

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v87i10.497
Journal volume & issue
Vol. 87, no. 10

Abstract

Read online

W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych nad wpływem ultradźwiękowych drgań mechanicznych o dużym natężeniu wprowadzanych poprzecznie do kierunku przetapiania laserem stopu aluminium 2017A na budowę i strukturę strefy przetopienia. Badania struktury przetopień zostały przeprowadzone za pomocą analizy fraktalnej. Effects of ultrasonic vibrations on laser beam welded aluminium alloy fusion welds shape and structure Abstract The study is concerned with the effect of highintensity ultrasonic vibrations propagated crosswise to overlaying welding direction on the structure of fusion welds produced by 2017A alloy by laser beam welding process. The structure of weld was done by fractal analysis.

Keywords