Science and Education (Jul 2021)

PISA topshiriqlari - tadqiqotning baholash vositasi

  • Malika Berdiyarovna Yuldasheva,
  • Dilobar Berdiyarovna Yuldasheva

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 7
pp. 308 – 312

Abstract

Read online

Ushbu maqola maktab o’quvchilarining xalqaro PISA tadqiqotlariga tayyorgarlik ko’rishlari va tabiiy savodxonlikni oshhirishlarida foylanishi mumkin bo’lgan bir nechta topshiriqlar berilgan.

Keywords