Ekonomiczne Problemy Turystyki (Jan 2015)

Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty

  • Wiesława Kuźniar,
  • Tomasz Surmacz

DOI
https://doi.org/10.18276/ept.2015.2.30-02
Journal volume & issue
Vol. 30

Abstract

Read online

No abstracts available.