Pedagogická Orientace (Oct 2017)

Současné proměny vzdělávání učitelů v zemích Evropské unie

  • Vladimíra Spilková

Journal volume & issue
Vol. 12, no. 2

Abstract

Read online

Stať je věnována analýze současných západoevropských přístupů k pojetí učitelské profese a přípravy na ni. V centru pozornosti je model tzv. široké profesionality, proměny rolí a kompetencí jako základní východisko pro strukturu, cíle a obsah vzdělávání učitelů primárních škol.

Keywords