Романизми брокола и броколи у српском гастрономском дискурсу

Filolog. 2018;17(17):254-264 DOI 10.21618/fil1817254s

 

Journal Homepage

Journal Title: Filolog

ISSN: 1986-5864 (Print); 2233-1158 (Online)

Publisher: University of Banja Luka, Faculty of Philology

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics

Country of publisher: Bosnia and Herzegovina

Language of fulltext: English, French, Italian, German, Serbian, Russian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Andrej M. Stojanovic (University of Belgrade, Faculty of Agriculture)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

У раду се разматрају нека питања фонолошке и морфолошке адап­тације позајмљеница брокола и броколи (итал. broccolo, мн. broccoli) и сагле­дава конкурентски однос тих туђица у савременом српском језику. Текстуална анализа се проводи претежно на материјалу преузетом из електронских извора, а испитивани текстови махом репрезентују гастрономски дискурс (кулинарски рецепт, јеловник, мени и др.). Ради сагледавања конкурентских односа, у раду се такође наводе илустрације преузете из научне литературе (биотехничке науке), библиотечких база података, рекламних написа и лексикографских издања.