Communications Biology (Dec 2020)

Common variants in SOX-2 and congenital cataract genes contribute to age-related nuclear cataract

 • Ekaterina Yonova-Doing,
 • Wanting Zhao,
 • Robert P. Igo,
 • Chaolong Wang,
 • Periasamy Sundaresan,
 • Kristine E. Lee,
 • Gyungah R. Jun,
 • Alexessander Couto Alves,
 • Xiaoran Chai,
 • Anita S. Y. Chan,
 • Mei Chin Lee,
 • Allan Fong,
 • Ava G. Tan,
 • Chiea Chuen Khor,
 • Emily Y. Chew,
 • Pirro G. Hysi,
 • Qiao Fan,
 • Jacqueline Chua,
 • Jaeyoon Chung,
 • Jiemin Liao,
 • Johanna M. Colijn,
 • Kathryn P. Burdon,
 • Lars G. Fritsche,
 • Maria K. Swift,
 • Maryam H. Hilmy,
 • Miao Ling Chee,
 • Milly Tedja,
 • Pieter W. M. Bonnemaijer,
 • Preeti Gupta,
 • Queenie S. Tan,
 • Zheng Li,
 • Eranga N. Vithana,
 • Ravilla D. Ravindran,
 • Soon-Phaik Chee,
 • Yuan Shi,
 • Wenting Liu,
 • Xinyi Su,
 • Xueling Sim,
 • Yang Shen,
 • Ya Xing Wang,
 • Hengtong Li,
 • Yih-Chung Tham,
 • Yik Ying Teo,
 • Tin Aung,
 • Kerrin S. Small,
 • Paul Mitchell,
 • Jost B. Jonas,
 • Tien Yin Wong,
 • Astrid E. Fletcher,
 • Caroline C. W. Klaver,
 • Barbara E. K. Klein,
 • Jie Jin Wang,
 • Sudha K. Iyengar,
 • Christopher J. Hammond,
 • Ching-Yu Cheng

DOI
https://doi.org/10.1038/s42003-020-01421-2
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1
pp. 1 – 8

Abstract

Read online

Here, the authors report a multi-ethnic genome wide association meta-analysis of 12 studies from the International Cataract Genetics Consortium. They find six new loci associated with age-related nuclear cataract, in addition to replicating the association at CRYAA, and suggest a strong genetic link between age-related nuclear and congenital cataracts.