Clinical Case Reports (Mar 2023)

Pseudomyxoma peritonei induced by a well‐differentiated appendicular mucinous adenocarcinoma: An uncommon cause of isolated ascites in a young man patient

 • Nitah Harivony Randriamifidy,
 • Mirana Andoniaina Christiana Ranaivoson,
 • Andriamampihantona Lalaoarifetra Ramiandrasoa,
 • Chantelli Iamblaudiot Razafindrazoto,
 • Volahasina Francine Ranaivomanana,
 • Domoina Harivonjy Hasina Laingonirina,
 • Mialitiana Rakotomaharo,
 • Henintsoa Rakotoniaina,
 • Antsa Fihobiana Randrianiaina,
 • Anjaramalala Sitraka Rasolonjatovo,
 • Andry Lalaina Rinà Rakotozafindrabe,
 • Tovo Harimanana Rabenjanahary,
 • Soloniaina Hélio Razafimahefa,
 • Florine Rafaramino,
 • Rado Manitrala Ramanampamonjy

DOI
https://doi.org/10.1002/ccr3.7103
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 3
pp. n/a – n/a

Abstract

Read online

Abstract Pseudomyxoma peritonei (PMP) remains difficult to diagnose and has a reserved prognosis. Pseudomyxoma peritonei is a rare entity, of appendicular origin in the majority of cases. Its clinical symptomatology is not specific, and the diagnosis is evoked by imaging and surgery and confirmed by histology.

Keywords