Quality culture development in the industrial enterprise / Pramonės įmonių kokybės kultūros plėtojimas

Mokslas: Lietuvos Ateitis. 2016;7(6) DOI 10.3846/mla.2015.885

 

Journal Homepage

Journal Title: Mokslas: Lietuvos Ateitis

ISSN: 2029-2341 (Print); 2029-2252 (Online)

Publisher: Vilnius Gediminas Technical University

Society/Institution: Vilnius Gediminas Technical University

LCC Subject Category: Technology | Science

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: English, Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Renata Baravska (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, Lietuva)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

This article examines the theoretical viewpoint of quality culture, its formation in industrial plants. Here is discussed cultural ap-proach to quality. It is determined that quality based on a cultural perspective is implemented not only by using tools and methods, but it is the result of cultural factors – exactly the company's values and practices. The values that affect a successful quality culture's integration into entire company's activity are overviewed. This article presents the study of key factors influencing the quality culture's development and it is proposed a conceptual model. The conclusions of performed empirical studies confirm that leadership and company's culture are of paramount im-portance and are the main success factors in developing of the quality culture in the company. The connection between leader-ship and empowerment certifies that each company itself is re-sponsible for the formation of the quality culture. Santrauka  Šiame straipsnyje teoriškai nagrinėjama kokybės kultūra, jos formavimas pramonės įmonėse, aptariamas kultūrinis požiūris į kokybę. Nustatoma, kad kokybė, kuri grindžiama kultūriniu požiūriu, yra įgyvendinama ne tik įrankiais ir metodais, o yra kultūrinių veiksnių rezultatas, kurie pagrįsti įmonės vertybėmis ir gerąja praktika. Straipsnyje apžvelgiamos vertybės, kurios daro įtaką sėkmingai kokybės kultūros integracijai į visą įmonės veiklą, pateikiamas kokybės kultūros plėtojimą įtakojančių esminių veiksnių tyrimas ir siūlomas koncepcinis situacijos tyrimo modelis. Atliktų empirinių tyrimų išvados patvirtina, kad lyderystė ir įmonės kultūra yra svarbiausi sėkmės veiksniai. Vadovai turi motyvuoti darbuotojus įgyvendinti teigiamus įmonės kultūros pokyčius. Kiekviena įmonė pati yra atsakinga už kokybės kultūros formavimą. Raktiniai žodžiai: kokybės kultūra, įmonės kultūra, lyderystė, vertybės, įgalinimas.