Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (Jun 2011)

Zachodni wstęp do filozofii w stylu rosyjskim czy rosyjski wstęp do filozofii zachodniej?

  • Teresa Obolevitch

Journal volume & issue
Vol. 48
pp. 183 – 190

Abstract

Read online

Recenzja książki: Введение в философию, ред. А. В. Солдатов, Санкт-Петербург – Mocква – Краснодар: Лань 2007, ss. 576.