Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018-08-01)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon

  • Mehmet Akif ÖZÇOBAN,
  • Aydın AKAN,
  • Oğuz TAN,
  • Serap AYDIN

DOI
https://doi.org/10.19113/sdufbed.47821
Journal volume & issue
Vol. 22, no. 2
pp. 667 – 670

Abstract

Read online

Obsesif Kompulsif Bozuklular (OKB) başka psikiyatrik belirtilerin de eşlik edebildiği nöropsikiyatrik bir hastalıktır. OKB için başlıca klinik değerlendirme kriteri, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) olsa da bunun yanı sıra, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)de kullanılmaktadır. Bu çalışma da OKB değerlendirme ölçekleri ile EEG senkronizasyonu arasında ki ilişki incelenmiştir. EEG senkronizasyonunu belirlemek için Global Alan Senkronizasyonu yöntemi ile hesaplanan GAS indisi kullanılmıştır. 30 adet OKB hastasına ait GAS indisleri ile bu hastalara ait OKB Klinik Değerlendirme Ölçekleri, arasındaki ilişki Spearman-rho korelasyon yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre alfa 1 frekans bandında ki GAS değerleri ile BAÖ arasında negatif ilişki bulunurken, teta, alfa 1 ve alfa 2 bantlarındaki GAS değerleri ile HDDÖ arasında, negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, OKB hastalarında anksiyete ve depresyon belirtilerinin senkronizasyon bozukluğuna bağlı olarak fonksiyonel bağlılıkta azalışa neden olduğunu göstermektedir. OKB’ye eşlik eden anksiyete ve depresyon şiddetindeki artışın, bilişsel işlem düzeyinde düşüşe neden olduğu görülmüştür.

Keywords