Science and Education (Jul 2021)

Aydar-Arnasoy ko’llar tizimining gidrologik tavsifi va ekologik holati

  • Zuxra Ziyatovna Yaxshieva,
  • Yorqinoy Tojimurodovna Axmadjonova,
  • Umida Tojimurodovna Axmadjonova

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 7
pp. 160 – 169

Abstract

Read online

Maqolada respublikamiz hududidagi eng katta suv omborlaridan biri bo’lgan Aydar-Arnasoy ko’l tizimini o’rganish natijalari keltirilgan. Ushbu suv ombori hududida suvning gidrokimyoviy rejmi barqaror emas. Suv omborining ekologik holatini monitoring qilish statsionar kuzatuv tarmog’i, zamonaviy asbob-uskunalar va kuzatuv usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi, bu esa atrof-muhitning antropogen o’zgarishlarini muntazamligini va toksik ta’sir ko’rsatadigan biologik tizim muammolarini baholashga imkon beradi.

Keywords