Przegląd Spawalnictwa (Feb 2016)

Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik

  • Janusz Adamiec,
  • Agnieszka Tomaszewska

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v88i2.565
Journal volume & issue
Vol. 88, no. 2

Abstract

Read online

W pracy przedstawiono wyniki prób technologicznych spawania laserowego rur ożebrowanych wykonanych ze stali austenitycznych w gatunku 304 (X5CrNi18-10) oraz 304H (X2CrNi19-10), ze szczególnym uwzględ- nieniem wpływu zmiennych parametrów spawania la- serowego na strukturę połączenia rura - płaskownik. Stwierdzono, że technologia spawania laserowego rur ożebrowanych spełnia wymagania towarzystw kwalifi- kacyjnych, a struktura złączy zapewnia prawidłową wy- mianę ciepła w wymiennikach, przeznaczonych do pracy kotłów przy parametrach nadkrytycznych i ultranadkry- tycznych.

Keywords