Digitalizirani Grško-slovenski slovar Antona Doklerja v zbirkah ASPplus in Termania

Keria: Studia Latina et Graeca. 2014;16(1) DOI 10.4312/keria.16.1.149-151

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: Latin, Slovenian, English, Greek, Modern (1453-)

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

David Movrin

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Doklerjev Grško-slovenski slovar, ki ga je že pred časom digitaliziral Gorazd Korošec, je letos izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, v povezavi s projektom prenovljene izdaje, ki jo za zamejske Slovence pripravljata Barbara Zlobec del Vecchio in Matej Hriberšek; založila sta ga podjetje Amebis in Založba ZRC. Na voljo je v dveh oblikah. Samostojna inačica se programsko opira na okolje ASPplus podjetja Amebis, ki v okviru osnovne maske zagotavlja mehanizme za iskanje po izhodiščnih geslih, medtem ko spletna inačica deluje v okviru slovarskega portala Termania.