JAPONIJOS, JAV IR LIETUVOS STUDENTŲ SUVOKTO STRESO IR AŠ EFEKTYVUMO PALYGINIMAS

Psichologija. 2009;39 DOI 10.15388/Psichol.2009.0.2594

 

Journal Homepage

Journal Title: Psichologija

ISSN: 1392-0359 (Print); 2345-0061 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Psychology

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: English, Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Konstantinas Kononovas

Theodora Dallas

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

138 studentai iš trijų šalių (Japonijos (45), Lietuvos (50) ir JAV (43)) buvo apklausti, siekiant nustatyti, kaip skirtingų kultūrų žmonės suvokia stresą ir kaip patiriamo streso lygis susijęs su individo tikėjimu, kad pavyks pasiekti tikslą, bei su savo Aš efektyvumo vertinimu. Vadovautasi prielaida, kad skirtingos kultūros lemia skirtingą streso išgyvenimą, o stresą patiriantis žmogus vertina savo Aš efektyvumą dar ir priklausomai nuo jį supančios kultūros. Tiksliau tariant, kolektyvistas, t. y. kolektyvistinės kultūros atstovas, išgyvens didesnį stresą ir prasčiau vertins savo Aš efektyvumą, palyginti su tokią pat situaciją išgyvenančiu individualistu, t. y. individualistinės kultūros atstovu. Tyrimas parodė, kad JAV studentai, kaip didesni individualistai, geriau vertina savo Aš efektyvumą ir išgyvena mažesnį stresą nei Lietuvos studentai, gyvenantys bendruomeniškesnėje aplinkoje. Japonijoje atlikto tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad japonų studentai, pačios bendruomeniškiausios iš tirtų tautos atstovai, išgyveno didžiausią stresą, prasčiausiai vertino savo Aš efektyvumą. Gauti duomenys rodo, kad gilinantis į Aš efektyvumo, suvokiamo streso ir kultūrinių orientacijų ryšį, būtų galima rasti atsakymą į klausimą, kaip skirtingose kultūrose gyvuojanti streso samprata padeda žmogui atlaikyti jo padarinius. Pagrindiniai žodžiai: kultūrinės orientacijos, individualizmas, kolektyvizmas, Aš efektyvumas, stresas. A cross-cultural comparisonof perceived stress and self-efficacy across Japanese, U.S. and Lithuanian students Konstantinas Kononovas, Theodora Dallas Summary A sample of 138 university students across Japan (45), Lithuania (50) and USA (43) were surveyed in order to compare their cultural orientations, self-efficacy and perceived stress levels. It was predicted that cultural orientations might differently affect participants’ levels of perceived stress and self-efficacy. Specifically, collectivists would have higher levels of stress and lower levels of self-efficacy in comparison with individualists. This study found that US students scored higher on individualistic scales, self-efficacy, and lower on perceived stress. In contrast, Lithuanian students had lower results on individualistic scales, self-efficacy, and higher on perceived stress. Lastly, Japanese students had significantly different results in comparison with Americans and in some cases with Lithuanians, scoring higher on collectivistic scales, perceived stress, and lower on self-efficacy. The implications of these results require an explanatory examination of the relationship between self-efficacy, stress and cultural orientations. Keywords: cultural orientations, individualism, collectivism, self-efficacy, stress.