Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dec 2009)

Ernst Cassirer'in Tarih Görüşü

  • Necati DEMİR

Journal volume & issue
Vol. 13, no. 2
pp. 289 – 309

Abstract

Read online

Bu incelememizin amacı; tarih felsefesinin anlamı, önemi ve bazı problemlerini Ernst Cassirerin tarih görüşü bağlamında ortaya kayabilmektir. Tarih, geçmişle geleceğin kaynaştırılabilmesi ve halin teşkili için önemli bir faktördür. Uygarlıkların yaşayabilme ve atılım yapma şansı geçmiş ve gelecek arasında kur_ulan dengeyle yakali:ınabilir. Yalnız kendi zamanını bilen insan için bu zamanın değerlerini kesinmiş gibi görmek, bunların ancak oldukları gibi olabilecekleri yanılgısını do- ğurur. Çünkü zaman durağan değil devingendir. Cassirer'e göre, geçmiş, şimdi ve gelecek hala bir diğeriyle bağlantılıdır; onlar farklı­ laşmamış bir birlik oluşturur ve ayrılmamış bir bütünlük arz ederler. Tarihin görevi geçmişte var olmuş cilanı geçmişin yaşantısını bize yalnızca tanıtıp öğretmek değil, onları yorumlayarak öğretmektir.

Keywords