In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku

Kościół i Prawo. 2016;5(2):219-226 DOI 10.18290/kip.2016.5.2-13

 

Journal Homepage

Journal Title: Kościół i Prawo

ISSN: 0208-7928 (Print); 2544-5804 (Online)

Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

LCC Subject Category: Law

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: German, English, Spanish, French, Italian, Polish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Anna Słowikowska (Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

None