Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету: Серія: Економічні науки (Dec 2016)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ПРЕДПРИЯТИИ

  • Валентина Терловая

DOI
https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.34.2013.85783
Journal volume & issue
Vol. 1, no. 34

Abstract

Read online

У статті розглянуто питання обліку і контролю автомобільних шин на підприємствах, які використовують автомобільний транспорт. Викладено особливості надходження шин на підприєм- ство, їх оцінка, облік витрат на ремонт і заміну шин та їх списання. Запропонована система обліку автомобільних шин забезпечить щоденний оперативний контроль за їх використанням, що дозво- лить знизити витрати підприємства.