Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

Journal for Research in Arts and Sports Education. 2018;2(1):53-71 DOI 10.23865/jased.v2.966

 

Journal Homepage

Journal Title: Journal for Research in Arts and Sports Education

ISSN: 2535-2857 (Online)

Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

Society/Institution: Cappelen Damm Akademisk, Nordic Open Access Scholarly Publishing

LCC Subject Category: Fine Arts: Arts in general | Geography. Anthropology. Recreation: Recreation. Leisure: Sports

Country of publisher: Norway

Language of fulltext: Danish, English, Norwegian

Full-text formats available: PDF, ePUB, XML

 

AUTHORS


Mette Bøe Lyngstad (HVL, Høgskulen på Vestlandet)

Kari Thorkildsen (HVL, Høgskulen på Vestlandet)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.