Diacovensia (Jan 2012)

Duc in altum! Evangelizacija u „digitalno doba“

  • Jerko Valković

Journal volume & issue
Vol. 20, no. 2
pp. 171 – 186

Abstract

Read online

Suvremeni mediji nisu samo (novo) sredstvo komunikacije, već su novi komunikacijski „prostor“ koji svakodnevno posjećuje i nastanjuje veliki broj ljudi. U tom virtualnom prostoru Crkva može susresti čovjeka i komunicirati s njim, a „digitalni kontinent“ izazov je Crkvi za novu evangelizaciju. Međutim, za evangelizaciju virtualnoga svijeta nije dovoljna primjena dosadašnjih načina i metoda pastoralnoga djelovanja. Potrebno je ponajprije uočiti promjene koje se s novim medijima događaju, upoznati čovjeka u kulturi digitalnoga doba jer upravo čovjek u tim prostorima doživljava značajne promjene. Zato autor, kao prvi korak evangelizacije ukazuje na neke karakteristike nove kulture, govori o novim kodeksima komuniciranja, o novoj dinamici koja se razvija između „sugovornika“, a sve to pomaže Crkvi da bolje upozna način razmišljanja i doživljavanja ljudi našega vremena. Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju osobnoga identiteta, kao i društvenosti koje se oblikuju preko društvenih mreža. Evangelizacijom digitalnoga svijeta Crkva oplemenjuje i humanizira društvo, razvijajući autentičnu komunikaciju i unoseći vrjednote u komunikacijske prostore.

Keywords