Finanse i Prawo Finansowe (Sep 2015)

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

  • Paulina Gawron

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.3.04
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 3
pp. 31 – 45

Abstract

Read online

W niniejszym artykule autor przedstawia ofertę kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Analizą objętych zostało pięć banków: Idea Bank, BNP Paribas Bank, Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski oraz Bank Ochrony Środowiska. Stosowaną metodą badawczą jest analiza ofert kredytów inwestycyjnych poszczególnych banków. Oferty te zostały ocenione w zależności od takich aspektów jak minimalny, wymagany przez bank okres prowadzenia działalności, maksymalna kwota kredytu, okres spłaty, wymagane formy zabezpieczenia kredytu, minimalna marża banku, a także oprocentowanie i prowizje pobierane przez bank. Autor dowodzi, że przedsiębiorcy z sektora MSP korzystają z szerokiej i zróżnicowanej oferty kredytowej.

Keywords