Islamitiese wetenskapsbeoefening?*

Koers : Bulletin for Christian Scholarship. 1980;45(4) DOI 10.4102/koers.v45i4.1176

 

Journal Homepage

Journal Title: Koers : Bulletin for Christian Scholarship

ISSN: 0023-270X (Print); 2304-8557 (Online)

Publisher: Scriber Editorial Systems

Society/Institution: Koers Association

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Practical Theology: Practical religion. The Christian life: Moral theology

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, Afrikaans

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

M. Elaine Botha (Departement Filosofie, PV vir CHO)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Die gyselaardrama in Iran het die bestaan van die Islam weer pertinent onder die a andag van die wireld gebring. Sedert hierdie gebeurtenis aan die einde van 1979 het dit ook algaande duidelik geblyk dat die Islam ’n godsdiens is waarmee rekening gehou behoort te word. Dit het verreikende politieke, maatskaplike en selfs milit&re en internasionale implikasies. Hier is ’n geestelike mag aan die werk wat potensieel die moontlikheid besit om die wireld in ’n derde wereldoorlog te dompel. Op alle fronte blyk verder ook ’n sterk herlewing van die Islam sodat dit duidelik begin word dat dit ’n mag is waarmee terdefe rekening gehou behoort te word.