Науковий вісник НЛТУ України (Sep 2016)

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

  • K.Sh. Krasnoyaruzhska

DOI
https://doi.org/10.15421/40260647
Journal volume & issue
Vol. 26, no. 6
pp. 307 – 312

Abstract

Read online

Проаналізовано двоїсту природу логістики як науки та механізму здійснення бізнес-процесів реальної економіки. Представлено теоретичні аспекти, сутність та особливості поняття логістики, що розглядають у генезисі, надано характеристику інструментальних засобів дослідження об'єктів реального світу, притаманних логістиці як науці. Розвинуто концепцію та принципи логістики, зважаючи на потребу врахування динаміки розвитку зовнішнього оточення логістичних систем та розширення спектра практичних застосувань методології логістики. Запропоновано ієрархічну класифікацію основних економічних категорій логістики.

Keywords