Osmanlı Düzeninde Başarının Sırrı

Dini Araştırmalar. 2015;2(5):331-336

 

Journal Homepage

Journal Title: Dini Araştırmalar

ISSN: 1301-966X (Print)

Publisher: Ankara University

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Practical Theology: Practical religion. The Christian life: Moral theology

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Şennur Şenel

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 18 weeks

 

Abstract | Full Text

Türk devlet geleneği, devletin bekası ve milletin refahını temin esası üzerine kuruludur. Bu esas ise adalet kavramı ile özdeştir. Türkler adalet kavramını sosyal hayatın ve bütün kurumların vazgeçilmez ögesi haline getirmişler ve bu özellikleri ile tanınmışlardır. Türk milletinin hukuk düzeni töre adı verilen kanunlarla belirlenmiştir. Türk örf ve adetleri İslam esasları ile birleşerek, Trükün kainata bakış açısını zenginleştirmiştir. Bu anlayış toplum hayatına da aktarılmıştır. Makalede bu düşünceyi destekleyecek çeşitli argümanlar sunulmaktadır.