Antična književnost pri pouku jezuitov v Ljubljani

Keria: Studia Latina et Graeca. 2004;6(2) DOI 10.4312/keria.6.2.93-110

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: Modern Greek (1453-), Latin, Slovenian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Nada Grošelj

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Jezuitski učitelji, ki so v Ljubljani ustanovili gimnazijo in nekakšno polovično univerzo, so se ukvarjali z antično književnostjo na vrsto načinov. Njihovo delovanje je predstavljeno v šestih razdelkih. V prvem je opisan jezuitski šolski sistem nasploh, medtem ko drugi prikazuje odnos reda do klasikov. Pri tem je posebej izpostavljeno znanstveno delovanje jezuitov na Slovenskem. V tretjem razdelku je podan nadroben pregled (zlasti) latinskega čtiva, predpisanega za pouk v vsakem od šestih gimnazijskih razredov, poleg tega pa tudi opis učnih metod. V četrtem razdelku so navedeni ohranjeni naslovi in vsebine zaključnih gimnazijskih izpitov iz književnosti, ki so potekali v Ljubljani. V petem so začrtane glavne značilnosti jezuitske šolske dramatike, šesti pa zaokroži prispevek z razpravo o sedemnajstih dramah z (domnevno) tematiko iz antične književnosti, ki so jih napisali in uprizorili ljubljanski jezuiti s svojimi učenci.