Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (Dec 2012)

Bezpieczeństwo połączeń w telefonii PSTN

  • Zbigniew Piotrowski,
  • Krzysztof Różanowski,
  • Piotr Gajewski

DOI
https://doi.org/10.26348/znwwsi.8.99
Journal volume & issue
Vol. 6, no. 8
pp. 99 – 104

Abstract

Read online

Odpowiednio wczesne zabezpieczenie krytycznych systemów infrastruktury na potencjalnie groźne ataki typu voice spoofing jest warunkowane opracowaniem skutecznych metod i istnieniem dedykowanych rozwiązań technicznych. Metody ataków i obrony przed impersonizacją skupiają się zasadniczo na dwóch obszarach: zmianie głosu abonenta na inny głos (wirtualny lub innej osoby) oraz nieautoryzowanej edycji komunikatów głosowych. W nowych generacjach ataków na łącza telefoniczne, w których następuje zmiana głosu mówcy w czasie rzeczywistym lub odtwarzany jest uprzednio spreparowany komunikat, stosuje się metody obrony polegające na m.in. weryfikacji wspólnie posiadanej wiedzy lub posiadanego klucza.

Keywords