A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat. 2017;13:89-105 DOI 10.5128/ERYa13.06

 

Journal Homepage

Journal Title: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat

ISSN: 1736-2563 (Print); 2228-0677 (Online)

Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (Estonian Association for Applied Linguistics)

Society/Institution: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics | Language and Literature: Ural-Altaic languages: Finnic. Baltic-Finnic

Country of publisher: Estonia

Language of fulltext: Estonian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Kirsi Laanesoo

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 28 weeks

 

Abstract | Full Text

"Social actions conducted by why-interrogatives in Estonian everyday telephone conversations" This paper analyses interrogatives formed with the why pronoun in Estonian everyday telephone conversations. Why-interrogatives are regularly defined as questions asking for reasons for or accounts of actions. This paper, however, demonstrates that only a small fraction of why-interrogatives are actually used for questioning. The data come from the Corpus of Spoken Estonian of the University of Tartu. Altogether 41 why-interrogatives were analysed using the approach of interactional linguistics. The primary social actions conducted by why-interrogatives are the following: question, reproach, command, suggestion, complaint and challenge. The study reveals that why-interrogatives are multifunctional, used to carry out several social actions concurrently. The question form makes it possible for the recipients to interpret why-interrogatives as questions (by giving a neutral answer) or as some socially dispreferred actions, such as reproaches, challenges etc (by justifying themselves). Why-interrogatives demonstrate the speaker’s negative stance towards a preceding action. Artiklis käsitletakse eesti telefonivestlustes esinevaid küsisõnaga miks moodustatud küsilauseid ja nendega tehtavaid suhtlustegevusi. Kui üldiselt määratletakse miks-küsilauseid kui põhjuse järele küsivaid eriküsimusi, siis selle uurimuse materjali analüüs näitab, et miks-küsilaused on funktsionaalselt väga mitmekihilised ja nendega tehakse igapäevases suhtluses erinevaid suhtlustegevusi, millest küsimused moodustavad ainult marginaalse osa. Uurimuse tulemused näitavad, et miks-küsilauseid kasutatakse järgmiste suhtlustegevuste läbiviimiseks: küsimus, etteheide, käsk, nõuanne, kaeblemine, vaidlustus. Miks-küsilausetele eelneb suhtluses teatud sotsiaalsest normist kõrvalekaldumine või kõneleja jaoks muu vastuolu, mis tuuakse esile just miks-küsilausega.