Dilbilim Araştırmaları Dergisi (Feb 1993)

Old Turkic Word Formation Üzerine Notlar

  • Talat Tekin

Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 201 – 208

Abstract

Read online

Burada sözünü edeceğimiz kitap Eski Türkçede söz yapımını ayrıntılı olarak ele alan iki ciltlik çok geniş kapsamlı bir yapıttır.1 Birinci ciltte adlardan ve eylemlerden türeme adlar ele alınmış, ikinci ciltte de adlardan ve eylemlerden türeme eylemlerin yapısı incelenmiştir. Yapıtın ikinci cildi, aslında, araştırıcının Voice and Case in Old Turkish adlı yayımlanmamış doktorluk tezinin (Hebrew University, Jerusalem 1976) gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş biçimidir.

Keywords