Истраживања (Oct 2014)

Алекса Јанковић, пречанин у служби кнежевине Србије

  • Ђорђе Ђурић

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 15
pp. 239 – 247

Abstract

Read online

Алекса Јанковић, школовани правник родом из Темишвара прешао је у Србију 1834. године. Тамо је попут многих "пречана" тј. Срба из Угарске и Аустрије дошао на висок чиновнички положај. Био је председник владе и неколико пута министар. Оставио је трага и у културном животу Србије. Политику је напустио 1858. године, после слома уставобранитељског режима, за који је и везана његова политичка каријера.

Keywords