Uporedno pomorsko pravo (Jun 1990)

Režimi plovidbe tjesnacima u Jadranskom moru prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.

  • Daška Dugošević

Journal volume & issue
Vol. 32, no. 125-126
pp. 5 – 12

Abstract

Read online

U članku se izlaže o režimima prolaska tjesnacima prema novoj Konvenciji UN o pravu mora. Odredbe o tjesnacima, sadržane u Konvenciji, vrlo su aktualne za našu zemlju jer važni plovidbeni putovi prolaze u središnjem Jadranu tjesnacima smještenima u teritorijalnom moru Jugoslavije, a smatra se da ti tjesnaci služe međunarodnoj plovidbi. Stoga se posebno razmatra izjava koju je vlada SFRJ dala prilikom ratifikacije Konvencije uz čl.38. st.1. u vezi zadržavanja režima neškodljivog prolaska u tjesnacu koji od više njih služi međunarodnoj plovidbi, a nalazi se u teritorijalnom moru Jugoslavije.

Keywords