Kuantum Halkalarında Güçlü Yozlaşmış Elektron Gazının Balistik İletkenliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2018;13(2):67-71 DOI 10.29233/sdufeffd.424821

 

Journal Homepage

Journal Title: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

ISSN: 1306-7575 (Online)

Publisher: Suleyman Demirel University

Society/Institution: Suleyman Demirel University, Faculty of Arts and Sciences

LCC Subject Category: Science: Science (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Mustafa BALCI (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU)

Arif BABANLI (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ)

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 15 weeks

 

Abstract | Full Text

Özet: Bu çalışmada Rashbaspin-yörünge, Zeeman etkileşim terimleri ve delta tip safsız potansiyeli dikkate alınarak, kuantum halkalarında güçlü yozlaşmış elektron gazı için sıcaklığın balistik iletkenliğe katkısı araştırılmıştır. Kuantum halkalarındaki elektronların balistik iletkenliğini bulmak için elektronların Green fonksiyonu, Dayson denkleminden faydalanılarak hesaplanmıştır. Kuantum halkalarında balistik iletkenliğin hem kimyasal potansiyele hem demagnetik akıya bağlı değişiminde rezonans piklerin olduğu görülmüştür. Rezonans piklerin genliği ve genişliği safsız delta tipi potansiyelin değerine bağlı olarak değişmektedir. Kimyasal potansiyele bağlı değişimdeki pikler kuantum halkalarında elektronların bağlı hallerinin enerjisine eşittir. T = 0 olduğu durumda balistik iletkenlik pozitif değer aldığı halde T ¹ 0 durumu için balistik iletkenlik, negatif değerler de almaktadır.