Türk Kütüphaneciliği (Dec 2000)

Bilgi İsteminin Giderilmesinde Bilgi Tüketilir mi, Kullanılır mı?

  • Ekrem Uzunosmanoğlu

Journal volume & issue
Vol. 14, no. 4
pp. 480 – 482

Abstract

Read online

Makalede bilginin tüketilebilecek bir kaynak olup olmadığı sorusuna nesnel ve soyut anlamda yanıt aranmaktadır.

Keywords