Edda (Jan 2021)

Hamsuns Markens grøde (1917) som sideskrift til Johan Turis Muitalus sámiid birra – En bog om lappernes liv (1910)

  • Lisbeth P. Wærp

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2021-04-02
Journal volume & issue
Vol. 108
pp. 238 – 252

Abstract

Read online

Sammendrag I 1911 skrev Hamsun en begeistret omtale av Johan Turis Muitalus sámiid birra – En bog om lappernes liv (1910), en bok som i dag regnes som en klassiker innen samisk litteratur. I denne nylesningen av Markens grøde (1917) argumenterer jeg for at Hamsuns nobelprisroman kan betraktes som et sideskrift til Turis bok. I likhet med Turis bok om samene er Hamsuns bonderoman en bredt anlagt beskrivelse av en i moderniteten utsatt kultur og levemåte og utformet som et innlegg i samtiden om denne kulturens verdi og om statens forvaltning av ressursene. Lesningen åpner for en ny forståelse av Hamsuns omdiskuterte roman, idet den lar bondens og samens situasjon sidestilles, samtidig som romanen blir et partsinnlegg hvor Hamsun taler bondens sak. Lesningen åpner også for en mer nyansert forståelse av framstillingen av samene i romanen og av forholdet mellom samer og bønder, og viser at konflikten om bruken av utmarka til jordbruk versus reindrift er representert selv om den ikke tematiseres eksplisitt, og at den setter romanens suksesshistorie i perspektiv.

Keywords