Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну (Jun 2020)

Авангардні витоки швейцарського стилю та його експлікація в сучасному веб-дизайні

  • Viktoriia Oliinyk,
  • Nataliia Semenchuk

DOI
https://doi.org/10.31866/2617-7951.3.1.2020.207547
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1
pp. 104 – 115

Abstract

Read online

Мета публікації полягає у дослідженні сучасних трендів і стилів, які формуються у графічному дизайні на основі прийомів та засобів швейцарського стилю, а також у виявленні основних аспектів швейцарського стилю, актуальних для веб-продукції. Методи дослідження. Наукова робота передбачає використання теоретичного, порівняльного, зіставно-типологічного методів, а також мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна. У процесі дослідження сучасних трендів веб-дизайну на прикладі творчих концепцій відомих дизайн-студій (швейцарської «Station», американської «Fantasy» та вітчизняної «Vintage») було проведено паралель щодо проявів відповідних тенденцій у співвідношенні з художніми принципами швейцарського стилю, якими, як виявилося, значною мірою й була зумовлена успішність компаній. Окрім того, як видно з практичних прикладів успішного ведення дизайн-діяльності, вивчення трендів та закономірностей їх виникнення допомагає у прогнозуванні майбутніх художніх напрямків, адже природа тренду – циклічна. А для створення актуального та якісного дизайну необхідна обізнаність серед відповідних тенденцій, розуміння тривалості їхнього панування. Висновки. Ознаки швейцарського стилю сьогодні яскраво представлені у роботах провідних дизайнерських студій, що робить їх зразками для наслідування, тим самим продовжуючи популяризувати таку стилістику веб-продукції. Відтак, ми прослідковуємо прояв стилю не лише в сучасних трендах, а й серед класичних прикладів, уже сформованих у вигляді правил проєктування інтерфейсів. На основі вивчення портфоліо провідних світових та вітчизняних дизайн-студій, орієнтованих переважно на веб-продакшн, можна зробити висновок, що художні прийоми та засоби, популярні серед дизайнерів ХХ ст. (а відповідно – причетні до формування швейцарського стилю), залишаються актуальними і сьогодні.

Keywords