Menopause Review (Dec 2011)

Rola terapii hormonalnej w życiu kobiet w okresie menopauzy

  • Leszek Putyński,
  • Karolina Janicka

Journal volume & issue
Vol. 15, no. 6
pp. 457 – 463

Abstract

Read online

Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena skuteczności terapii hormonalnej (hormonal therapy – HT)stosowanej u kobiet w okresie menopauzalnym, tj. różnic w występowaniu i nasileniu objawów menopauzalnychmiędzy kobietami poddawanymi i niepoddawanymi terapii hormonalnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kobiet (30 kobiet z menopauzą niestosujących HT oraz 30 kobietz menopauzą, u których stosowano HT) w wieku 45–70 lat. Do pomiaru częstości intensywności objawów menopauzalnychużyto skali Greena i kwestionariusza „Zdrowie kobiet” (The Women’s Health Questionnaire – WHQ)Hunter. Wyniki: Wyniki badań wykazały, że istnieją różnice w występowaniu i nasileniu objawów menopauzalnychmiędzy kobietami stosującymi HT a kobietami niestosującymi tej terapii. Więcej objawów menopauzalnychi bardziej nasilonych występuje u kobiet pozbawionych HT. Wniosek: Stosowanie HT należy uznać za uzasadnione. Znacząco łagodzi ona niepożądane objawy menopauzalnei tym samym może ułatwiać codzienne funkcjonowanie kobiet.

Keywords