Työelämän tutkimus (Nov 2014)

Tietotyöläiset 1200-luvun työelämää uudistamassa

  • Salla Palmi-Felin

Journal volume & issue
Vol. 12, no. 2

Abstract

Read online

No abstracts available.