Ny EU-forordning om digitale signaturer

Tidsskriftet Arkiv. 2014;5(0) DOI 10.7577/ta.1186

 

Journal Homepage

Journal Title: Tidsskriftet Arkiv

ISSN: 1891-8107 (Online)

Publisher: ABM-Media

Society/Institution: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

LCC Subject Category: Bibliography. Library science. Information resources: Information resources (General)

Country of publisher: Norway

Language of fulltext: English, Norwegian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Herbørn Andresen (Høgskolen i Oslo og Akershus)

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 4 weeks

 

Abstract | Full Text

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span>EU har vedtatt en ny forordning, nr. 910/2014, om digitale signaturer. En grunn til at den nye forordningen bør være av særlig interesse for arkivarer, er artikkel 34 om langtidsbevaring av kvalifiserte elektroniske signaturer. </span></span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span>Her følger en kort presentasjon av hovedinnholdet, og noen betraktninger om hva man kan utlede av regler om en tillitstjeneste for langtidsbevaring av kvalifiserte, digitale signaturer i den nye forordningen. Det som i første omgang er viktigst å merke seg, er at kravene til tjenester for langtidsbevaring av signaturer ikke er komplette, de vil bli nærmere utdypet i en kommende sekundærlovgivning til forordningen.</span></span></p>