Acta Iuris Stetinensis (Jan 2023)

XIV Interdyscyplinarna konferencja naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 24–27 marca 2022 roku

  • Łukasz Rupniak

DOI
https://doi.org/10.18276/ais.2023.42-15
Journal volume & issue
Vol. 42

Abstract

Read online

W dniach 24–27 marca 2022 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska XIV Interdyscyplinarna konferencja naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Organizatorem cyklu jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Głównym celem wydarzenia jest integracja pracowników i przyszłych pracowników naukowych oraz popularyzacja interdyscyplinarnych badań naukowych.