Informaatiotutkimus (Oct 2010)

Sosiaalisen median välineet tieteellisissä lehdissä

  • Mari Katvala,
  • Terttu Kortelainen

Journal volume & issue
Vol. 29, no. 3

Abstract

Read online

No abstracts available.