Editorial prílohy

Central European Political Studies Review. 2006;8(2–3):314-315

 

Journal Homepage

Journal Title: Central European Political Studies Review

ISSN: 1213-2691 (Print); 1212-7817 (Online)

Publisher: Masaryk University

Society/Institution: International Institute of Political Science

LCC Subject Category: Political science: Political theory

Country of publisher: Czech Republic

Language of fulltext: Slovak, Czech, English

Full-text formats available: PDF, HTML

 

AUTHORS

Matej Kurian

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 20 weeks

 

Abstract | Full Text

Študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu (http://www.iips.cz/index.php? show=001033) pri príležitosti desiateho výročia dohodnutia Daytonských mierových zmlúv, ktoré de facto ukončili krvavý konflikt na území Bosny a Hercegoviny, usporiadala v novembri 2005 sériu podujatí Desať rokov po Daytone, ktoré si túto udalosť pripomínali (výstava, premietanie filmu, či ochutnávka tradičných balkánskych jedál). Najdôležitejším prvkom v sérii podujatí bola poldňová odborná konferencia, ktorú svojou prítomnosťou poctil veľvyslanec Bosny a Hercegoviny v Českej republike, J. E. Ivan Orlić.