Die makro-gesprekstrategie in 1 Korinti�rs 1-4

Verbum et Ecclesia. 1986;7(2):140-149 DOI 10.4102/ve.v7i2.952

 

Journal Homepage

Journal Title: Verbum et Ecclesia

ISSN: 1609-9982 (Print); 2074-7705 (Online)

Publisher: AOSIS

Society/Institution: University of Pretoria, Centre for Ministerial Development of the Dutch Reformed Church (Exelsus)

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Religions. Mythology. Rationalism: Religion (General)

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, Dutch, Afrikaans, German

Full-text formats available: PDF, HTML, ePUB, XML

 

AUTHORS


L. D. Jacobs

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 17 weeks

 

Abstract | Full Text

In die bestudering van die Nuwe-Testamentiese briefliteratuur is daar tot op datum nie genoeg aandag geskenk aan die <em>kommunikatiewe aspek</em> van die briewe as sodanig nie. Roberts raak hierdie probleem aan wanneer hy tereg beweer: "Paulus is in sy briewe nie besig om sy teologie sistematies te ontwikkel en van brief tot brief sy groeiende insigte uit te spel nie. Inteendeel: Vanuit 'n bepaalde teologiese oortuiging is hy telkens besig om <em>mense in hulle bepaalde situasie</em> van<em> raad te bedien</em> of te<em> vermaan</em> of te <em>onderrig</em>. (Eie kursivering).