Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (Jan 2000)

xPROT : NESNE-YÖNELİMLİ PROTOTİPLEME MODELİ

  • A. Nuri BAŞOĞLU

Journal volume & issue
Vol. 6, no. 1
pp. 57 – 63

Abstract

Read online

İlişkisel veri tabanları bilgiişlem uygulamalarında standart olmaya başlamasına rağmen, karmaşık veri modellemesinin gereklerini yerine getirmek için nesne yönelimli sistemler geliştirilmektedir. Bu makalede, hızlı program geliştirmek için kullanılabilecek, nesne-tabanlı bir sistem, xPROT tanıtılmaktadır. Sistem bazı önceden tanımlanmış metod ve Menu, Report, View, Table gibi sınıfları içermektedir. xPROT'da veri şeması olduğu kadar, veri işleme de aynı komut bazlı dil ile ifade edilmektedir. Sistemin ifade yeterliliği, kolaylığı ve esnekliği, veri modelleme gücü açısından incelenmektedir.

Keywords