HENRYK PYKA, Witraże Wiktora Ostrzołka. Pięćdziesiąt lat twórczości, zdjęcia Zbigniew Sawicz; posłowie Andrzej K. Olszewski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, 348 s.

Ruch Biblijny i Liturgiczny. 2007;60(3) DOI 10.21906/rbl.377

 

Journal Homepage

Journal Title: Ruch Biblijny i Liturgiczny

ISSN: 0209-0872 (Print); 2391-8497 (Online)

Publisher: Polskie Towarzystwo Teologiczne

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Practical Theology | Philosophy. Psychology. Religion: Doctrinal Theology

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: Polish, English, Italian, Spanish; Castilian, French, German, Russian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Henryk Nadrowski (Poznań)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

None