Horyzonty Wychowania (Sep 2015)

Rozumienie pracy w Konstytucji RP – próba rekonstrukcji pojęcia

  • Wojciech Arndt

Journal volume & issue
Vol. 14, no. 31

Abstract

Read online

W artykule podjęta zostanie próba rekonstrukcji pojęcia pracy w kontekście polskiego systemu prawnego. Ponadto przedstawiona będzie krytyka zbyt wąskiego rozumienia pracy powiązana z propozycją konsekwentnego zastosowania się do naczelnych zasad Konstytucji RP (zasady dobra wspólnego oraz zasady godności człowieka), które prowadzi do głębszego rozumienia pracy także na gruncie prawa. Wydaje się, że jedynie w taki sposób można przedstawiać pojęcie pracy jako zagadnienie istotne w funkcjonowaniu państwa.

Keywords