Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (2019-09-01)

Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawie

  • Paweł Falaciński,
  • Łukasz Szarek

DOI
https://doi.org/10.22630/PNIKS.2019.28.3.42
Journal volume & issue
Vol. 28, no. 3
pp. 455 – 464

Abstract

Read online

Spowolnienie odpływu oraz częściowe zagospodarowanie wód deszczowych to zagadnienie niezbędne z punktu widzenia odciążenia systemu kanalizacyjnego oraz poprawy warunków wodno-gruntowych. Jedno z możliwych rozwiązań tego problemu stanowi realizacja zbiorników retencyjnych, które gromadzą wody deszczowe (nawalne) i stopniowo odprowadzają je do sieci lub innego odbiornika. W artykule przedstawiono analizę pracy zbiornika retencyjnego, którego celem jest odebranie i zagospodarowanie wód deszczowych z wielopoziomowego obiektu Park & Ride.

Keywords