Journal of ETA Maritime Science (Jun 2014)

Açıkdeniz Petrol Platformları İçin Bulanık Tabanlı Risk Analizi

  • Nagihan TÜRKOĞLU,
  • Ayhan MENTEŞ

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Günümüzde okyanus dibinde petrol arama çalışmaları artarak devam etmektedir. Deniz dibinde sondaj yapmak, petrol çıkarmak ve/veya üretilen petrolü depolamak amacıyla sabit veya yüzer yapılar (platformlar) inşa edilmektedir. Petrol rezervinin bulunduğu yerin çevre koşullarına bağlı olarak kullanılan farklı tipte açık deniz platformları (SPAR, TLP, FPSO vb.) vardır. Bu çalışmada, açık deniz petrol platformları risk analizi için bulanık tabanlı bir yaklaşım önerilmiştir. Başlangıçta gezici sondaj üniteleri, gezici üretim üniteleri ve tek gövdeli yapıların maruz kaldığı kazalar kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Deniz endüstrisinde risk ve emniyet analizi konusunda sıklıkla kullanılan yöntemler incelenerek, vaka çalışması olarak bir FPSO sistemi ele alınmış ve bu sistemin önemli bir bileşeni olan döner kule için risk analizi yapılmıştır. Açık deniz yapıları için hata oranları/ oluşma olasılıkları gibi belirleyici parametrelerin kesin değerlerini elde etmenin güç olduğu risk ve emniyet analizinde bulanık tabanlı bir yaklaşım uygun olacaktır.

Keywords