O Monte das Ferraduras (Fentáns, Cotobade): novos achádegos de arte rupestre. Descripción e interpretación

Cuadernos de Estudios Gallegos. 2008;55(121):53-72

 

Journal Homepage

Journal Title: Cuadernos de Estudios Gallegos

ISSN: 0210-847X (Print); 1988-8333 (Online)

Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe: History of Spain

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: French, Spanish, English, Galician

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Quintas González, Fernando

Espejo Guardiola, Teresa

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 48 weeks

 

Abstract | Full Text

In these lines we present the description and interpretation of a new rock engraving found in O Monte das Ferraduras (Fentáns, Galiza). This finding, was the result of an intensive exploration in the area, the most outstanding of this panel is one possible representation of a “rossa camuna” design unknown in the northwest of the Iberian Peninsula.<br> We think therefore, this is singular finding deserve an analisys about parallels found in Western Europe, it will help us to understand the chronological contexts of this panel.<br><br>Nestas liñas, preséntase a descrición e interpretación dun novo petróglifo atopado en O Monte das Ferraduras, (Fentáns, Cotobade). Este achádego foi froito dunha prospección intensiva na zona, o máis chamativo deste panel é unha posible representación dunha “rosa camuna”, deseño éste descoñecido no noroeste la Península Ibérica.<br> Cremos, polo tanto, que ante a singularidade do achádego, deberíamos dar a coñecer cales son as características desta rocha, así como presentar os paralelismos atopados con Europa Occidental que, nos axudarán a comprender os contextos cronológicos nos que se ubica dita rocha.