Przeglad Socjologii Jakosciowej (2020-12-01)

Wizualna analiza dyskursu na Instagramie – możliwości i ograniczenia

  • Agnieszka Kampka

DOI
https://doi.org/10.18778/1733-8069.16.4.05
Journal volume & issue
Vol. 16, no. 4
pp. 86 – 103

Abstract

Read online

W artykule omówiono wyzwania, jakie przed badaczami dyskursu stawiają nowe media. Autorka przedstawia charakterystykę Instagrama jako przestrzeni komunikacji oraz wykorzystanie go w dyskursie politycznym. Na podstawie dotychczasowych badań oraz na przykładzie analizy profili europejskich prezydentów jako największe trudności w badaniach tej platformy społecznościowej zidentyfikowane zostały: nierozłączność obrazu i tekstu, konieczność uwzględnienia szerokiego kontekstu technologicznego i kulturowego oraz wynikająca z tego potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

Keywords